Škodlivé látky vo vode

Úvod Úprava vody zo studneŠkodlivé látky vo vode

Škodlivé látky prítomné vo vode

Vo vode z verejného vodu, tak ako vo vode z primárnych zdrojov, artézskej studne sa nachádza množstvo látok a prvkov, ktoré či už pozitívne alebo negatívne vplývajú na naše zdravie. Pitná voda z verejného vodu tiež nie je zárukou 100% zdravej vody, pretože vodárne mechanickou filtráciou zbavujú vodu len pevných segmentov. Následne do vody pridávajú chlór, ktorý môžeme v pohári po napustení vidieť a občas i cítiť. Voda do vašej domácnosti však musí absolvovať dlhú cestu starým zaneseným potrubím a ako prirodzené rozpúšťadlo mnohé z nich absorbuje, a tak sa aj vo vode z vodovodu môžu objaviť neželané okom viditeľné nečistoty, ale aj neviditeľné chemické prvky a baktérie.

Z vody na nás číha množstvo škodlivých a pre zdravie nebezpečných látok a mikroorganizmov:

Koliformné baktérie

Prítomnosť koliformných baktérií naznačuje fekálne znečistenie z tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov, vrátane človeka. Príčinou ich výskytu vo vode je slabá ochrana vodného zdroja a nedostatočná úprava vody. Limit v pitnej vode: 0 KTJ/100ml.


Escherichia coli

Spolu s Citrobakter, Enterobakter, Klebsiela patria do heterogénnej skupiny. Príčinou je fekálne znečistenie teplokrvných živočíchov a a človeka. Prežívajú aj vo vode ktorá je upravovaná chlórovaním, pri poklese chlóru sa pri teplote 35- 37 C kultivujú. Limit v pitnej vode 0 KTJ/100ml.


Enterokoky

Sú spoľahlivými ukazovateľmi fekálneho znečistenia, hlavne čerstvého fekálneho znečistenia, nakoľko mimo črevný trakt rýchlo hynú. Na likvidáciu enterokokov sú potrebné vyššie dávky chlóru. Spôsobujú infekcie močových ciest, zápal srdcového svalu a brušné infekcie. Limit v pitnej vode : 0 KTJ/100ml


Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC

Sú ukazovateľmi všeobecnej kontaminácie vody, pretože optimálny rast baktérií je pri 22oC. Ich zvýšené počty ukazujú prienik znečistenia z okolia. Limit v pitnej vode je 500 KTj/1ml.


Kultivovateľné mikroorganizmy pri 37oC

Sú ukazovateľom všeobecnej kontaminácie vody. Ich optimum rastu je pri 37oC, čo dokazuje spojenie s teplokrvnými organizmami, preto majú aj vyšší hygienický význam ako parameter kultivovateľné mikroorganizmy pri 22oC. Limit v pitnej vode je 100KTj/1ml.


Železo (Fe)

Železo nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody a spôsobuje žltú farbu, prípadne horkú chuť. Aj pri malej koncentrácii železa sa vo vode môžu vyskytnúť železité baktérie, ktoré upchávajú potrubie a pri odumieraní môžu byť príčinou zápachu. Zvýšený výskyt železa vo vode je obvykle doprevádzaný aj výskytom mangánu. Nadlimitné množstvo železa poškodzuje pečeň, slezinu a krvotvorbu. Limit v pitnej vode 0,2mg/1l.


Mangán (Mn)

Mangán podobne ako železo nepriaznivo ovplyvňuje senzorické vlastnosti vody, spôsobuje hnedočiernu farbu, prípadne horkú chuť. Zvýšený obsah mangánu môže spôsobiť premnoženie mangánových baktérií. Ukladá sa v obličkách, pečeni a pankrease. Limit v pitnej vode 0,05 mg/1l.


Vápnik (Ca)

Patrí do kategórie prvkov, ktorých prítomnosť je vo vode žiadúca. Je súčasťou zubov, kostí a je nevyhnutný pre zrážanlivosť krvi. Jeho odporúčaná hodnota je > 30 mg/1l.


Horčík (Mg)

Je súčasťou kostí, preto je jeho prítomnosť vo vode žiadúca. Zvýšené množstvo horčíka vo vode sa prejavuje nechutenstvom a hnačkou. Významne ovplyvňuje neutralizačnú kapacitu vody a pH vody. Limit pre pitnú vodu 10-30 mg/1l.


Tvrdosť vody

Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Zz. uvádza ako odporúčanú hodnotu pre pitnú vodu obsah vápnika a horčíka 1,1 až 5 mmol/l ( t.j. tvrdosť vody 6,16 – 28o dH).


Dusičnany ( NO3 )

Dusičnany sú v malých množstvách prirodzenou súčasťou vôd. Prekročenie ich limitu signalizuje nadmerné používanie hnojív a úniky odpadových vôd zo žúmp a septikov. Ich zvýšené množstvo spôsobuje poškodenia najmä v tráviacom trakte. Limit v pitnej vode max 50 mg/1l.


Reakcia vody ( pH )

Jej význam spočíva najmä v ovplyvňovaní priebehu rozkladu solí, prítomných vo vode a toxicity niektorých látok. Voda s nízkym pH môže mať agresívne účinky na potrubný materiál, čo sa môže prejavovať zvýšenými hodnotami železa, prípadne medi. Limit v pitnej vode je 6,5 - 8,5.


Chemická spotreba kyslíka manganistanom ( CHSKMn )

Slúži ako odhad organického znečistenia, ktoré môže byť prírodného pôvodu z výluhov z organicky bohatých zemín, rozkladu živočíšneho a rastlinného tela priamo v studni. Môže signalizovať únik toxických látok – pesticídov a hnojív. Limit v pitnej vode je 3 mg/1l.


Amónne ióny ( NH4+ )

Sú zdrojom fekálneho znečistenia, ale môžu byť aj geologického pozadia. Sú ukazovateľom nedostatočnej dezinfekcie vody, čo je signálom čerstvej kontaminácie živočíšnym odpadom a svedčí o nárazovom znečistení. Limit v pitnej vode je 0,5 mg/1l.


Zistite viac o možnostiach, ako piť čistú kvalitnú vodu denne bez obáv o svoje zdravie.Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový text
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2024 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody