Znečistenie vôd

Znečistenie vôd a vplyv na naše telo

Voda je prirodzené rozpúšťadlo, a tak veľmi rýchlo sa obohacuje o rôzne prímesi a látky. Mnohé sú pre náš organizmus toxické. Množstvo rozpustných látok vo vode sa udáva v miligramoch na liter (mg/l). Slovenská norma pre pitnú vodu, udáva prípustnú hodnotu pre celkové množstvo rozpustených látok vo vode 1000 mg/l.


Mnohé synteticky vytvorené organické zlúčeniny majú komplikované štruktúry, ktoré napodobňujú molekuly ľudského tela. To im môže pomôcť k prenikaniu do organizmu a spôsobiť v ňom chorobné zmeny. Medicínske výskumy a merania dokázali, že aj malé množstvá nečistôt spôsobujú rôzne poruchy v živých organizmoch.

Kvalitu vody ovplyvňuje:

Chlór - chlór a zlúčeniny, nazývané trihalometány (THM), ktoré vznikajú jeho pôsobením na živé organizmy vo vode, sú rakovinotvorné. Prípustná hodnota je 0,3 mg/l.

 

Olovo - dostáva sa do vody zo starších vodovodných potrubí, farieb a automobilových spodín. Spôsobuje zvýšenie krvného tlaku, zhoršenie sluchu, žalúdočné ťažkosti, anémiu, alergie. Usádza sa hlavne v pečeni, obličkách, kostiach a mozgu. Prípustná hodnota je 0,01 mg/l.

 

Mangán - poškodzuje pankreas, nervový systém. Usádza sa v obličkách a pečeni. Prípustná hodnota je 0,1 mg/l.

 

Kadmium - prípustná hodnota je 0,003 mg/l. Poškodzuje pečeň, kosti a spôsobuje anémiu.

 

Azbest - je rakovinotvorný. Žiaľ v minulosti často používaný aj prí výstavbe vodovodov a kanalizácií.

 

Dusičnany - sú rakovinotvorné. U kojencov spôsobujúce anoxiu (nedostatočné okysličovanie tkanív ). V ľudskom organizme sa reakciami menia na dusitany. Prípustná hodnota je 50 mg/l.


Fluór - prípustná hodnota je 1,5 mg/l. Ukladá sa v zuboch a kostiach. Jeho nadmerné množstvo spôsobuje poškodenie obličiek, nervového systému, alergie, srdcové ochorenia, v maternici poškodzuje vývoj plodu.

 

Meď -  ukladá sa v mozgu a vplýva na vznik schizofrénie, spôsobuje mužskú neplodnosť, poškodenie pečene. Prípustná hodnota je 0,5 mg/l.

 

Železo - prípustná hodnota je 0,3 mg/l. Nadmerné množstvo poškodzuje pečeň, kostnú dreň a slezinu (anémia).


Dnes už máte na výber. Nehazardujte so svojím zdravím a zdravím vašich najbližších a pite vodu, o ktorej viete, že neublíži. Pozrite si možnosti, vďaka ktorým získate doma vodu bez škodlivých látok.


Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový text
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2023 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody