Úprava vody v domácnosti

Úvod Úprava vody v domácnosti

ÚPRAVA PITNEJ VODY V DOMÁCNOSTI

Dbáte o svoje zdravie a zdravie vašich najbližších? Neradi pijete vodu z vodovodu, lebo vás odrádza jej neprirodzená farba či viditeľná prítomnosť chlóru?


Farba vody (zákal) a zápach (zapríčinený najčastejšie chlórom) sú vlastnosti vody, ktoré nás najčastejšie odradia napiť sa vody z vodovodu. Avšak o existencii stoviek ďalších látok obsiahnutých vo vode nevieme, pretože nie sú viditeľné, sú bez zápachu a chuti. A práve tieto látky nám môžu spôsobiť i vážne zdravotné problémy...


Hľadáte riešenie, ako si dožičiť kvalitnú vodu bez toho, aby ste museli kupovať balenú vodu? Pri úprave vody vo vašej domácnosti máte na výber a vybrať si dnes môžete zo skutočne pestrej ponuky prístrojov na úpravu pitnej vody.

Možnosti úpravy vody

Mechanické (sedimentačné) filtreÚprava vody v domácnosti -čistá voda

Sedimentačné filtre zachytávajú z vody mechanické nečistoty, ako napríklad bahno, piesok, kamienky, hrdzu, ktoré sa do vody dostávajú nedokonalým očistením vody v úpravni vody, z havarijného potrubia alebo postupným uvoľňovaním usadenín z vnútornej strany potrubia. Mechanické filtre odstránia z vody síce pevné látky, ale nezachytia nežiaduce chemické látky, ktoré voda častokrát obsahuje, a nemenia zloženie vody. Kvalitu filtrácie a zachytávanie mechanických nečistôt ovplyvňujú použité materiály filtrov a tiež veľkosť priepustných pórov.

Uhlíkové (aktívne) filtre

Používaním uhlíkového filtra zredukujete vo vode množstvo chlóru, ale ostatné látky vo vode ostanú. Negatívnym sprievodným javom pri filtrovaní vody len cez aktívny filter je rýchle premnoženie baktérií na usadeninách z vody, postupná strata aktivity aktívneho uhlia. Uhlíková filtrácia sa používajú najmä na úpravu kuchynskej vody.

Filtračné kanvice

Filtračné kanvice s mechanickými a uhlíkovými filtrami nie sú schopné odstrániť škodlivé chemické látky z vody, zadržiavajú len veľmi málo nečistôt, a preto sú známe aj ako psychologické filtre.

Varenie

Najčastejšou úpravou vody v domácnostiach je jej preváranie. Varom sa ničia baktérie a vírusy (avšak len pri dlhšej dobe varenia), odstraňuje sa chlór. Nevýhodou úpravy vody preváraním je, že pri dlhom varení sa zvyšuje koncentrácia nerozpustných látok vo vode, napríklad dusičnanov.

Magnetizéry

zamerané na ochranu rúr, kotlov, bojlerov, kávovarov, pretože magnetizovaná voda rozpúšťa vodný kameň, ale nemôžeme ich nazvať filtrami, a preto týmto spôsobom upravovanú vodu si nedovolíme zaradiť medzi kvalitnú vodu určenú pre denné pitie.

Chemické filtre ( iónomeniče, dejonizátory)

Chemické filtre (iónomeniče, dejonizátory) redukujú vo vode prítomnosť železa a mangánu, sú to tzv. odželezňovače a zmäkčovače redukujú vápnik a horčík, čím sa mení tvrdá voda na mäkkú.


Zvýšené množstvo železa sa prejavuje začervenalými usadeninami, voda má nepríjemný zápach, farbí bielizeň, spôsobuje rôzne choroby tráviaceho traktu.


Zvýšené množstvo vápnika a magnézia ovplyvňuje tvrdosť vody, vytvárajú sa usadeniny vodného kameňa v bojleroch, vodovodných potrubiach, a zvyšuje sa spotreba elektrickej energie na ohrev vody. Prítomnosť vodného kameňa poškodzuje a skracuje životnosť domácich spotrebičov (práčka, rýchlovarná kanvica, žehlička...), zvyšuje spotrebu prípravkou na pranie a saponátov na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.


Odželezňovače odstraňujú iba železo a mangán, zmäkčovače odstraňujú iba vápnik a horčík, ostatné chemické látky potrebné pre ľudské telo ostávajú vo vode.

Reverzná osmóza

Reverzna osmóza na úpravu vody v domácnostiReverzná osmóza predstavuje dnes najdôkladnejší spôsob filtrácie vody. Pri filtrovaní vody využíva polopriepustnú membránu na separáciu molekúl vody od ostatných rozpustených zlúčenín. Táto membrána dokáže zachytiť až 96-99% organických a anorganických nečistôt vo vode, väčších než 0,001 mikronu. Voda je pod tlakom pretláčaná cez póry membrány, čiastočky čistej vody nimi pretekajú a nečistoty sú vyplavované do odpadu. Pri takejto filtrácii vody sú odstraňované i minerálne látky, preto naše filtračné systémy majú mineralizátory, ktoré obohacujú prefiltrovanú vodu o sodík, draslík, horčík a vápnik


Osmotické filtre obsahujú tiež sedimentačné a uhlíkové filtre, ktoré zbavia vodu chlóru, zlepšujú jej chuť a vôňu, a zároveň ochraňujú membránu reverznej osmózy pred poškodením. Používaním filtračnej jednotky reverznej osmózy odstránite z vody hliník, arzén, azbest, dusík, bárium, benzén, pesticídy, herbicídy, bór, kadmium, chlór, kyanid, flór, nikel, olovo, ortuť, baktérie, vírusy...


Urobte pre svoje zdravie a zdravie vašich najbližších maximum a pite len kvalitnú vodu, ktorá svojimi blahodarnými účinkami dokáže s naším telom spraviť hotové zázraky.Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový text
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2024 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody