Úprava vody zo studne

Úvod Úprava vody zo studne

Úprava studničnej vody

Mnohé domácnosti na Slovensku majú svoju vlastnú studňu. Dobre vykopané a udržiavané studne môžu poskytnúť bezproblémovú vodu veľa rokov. Vlastná studňa predstavuje finančné plus pre svojich užívateľov v porovnaní s mestskou vodou alebo s neustálym nakupovaním drahých minerálnych vôd.


Ale aj tie najlepšie studne sa môžu znečistiť povrchovými nečistotami. Podzemné vody môžu obsahovať dusičnany, baktérie, rôzne ťažké kovy...


Pokiaľ chcete mať istotu, že voda z vašej studne je naozaj kvalitná a vhodná aj na pitie, dajte si urobiť rozbor vody.

Čo urobiť, aby bola voda vo vašej studni bezpečná?

Preváranie vody

Prevarením vody viete čiastočne zlikvidovať niektoré baktérie prítomné vo vode. Existuje viacero druhov baktérií. Najvážnejšie sú koliformné (fekálne) baktérie, pochádzajúce z pasienkov, fekálií, maštalí, žúmp, čiernych skládok odpadu...


Pre človeka prítomnosť koliformných baktérií predstavuje zdravotné riziko, pretože spôsobujú rôzne ochorenia, hlavne tráviaceho traktu, ale sú taktiež príčinou rôznych iných druhov ochorení.


Studničná voda však môže obsahovať aj dusičnany, používané v poľnohospodárstve. Do vody sa zo zvieracích fariem alebo z poškodených potrubí a drenáží odpadových vôd zo žúmp a septikov. Prevarením vody však dusičnany z vody neodstránite, pretože odparovaním vody sa ich koncentrácia len zvyšuje.

Najúčinnejšie prostriedky pre úpravu studničnej, ale i mestskej vody sú:

ÚV lampa

ÚV lampou bezpečne odstránite z vody všetky baktérie, a to bez použitia chemikálií. Takto upravená voda si zachováva svoju chuť a vôňu. ÚV žiarenie nemení fyzikálne- chemické vlastnosti vody, obsah soli a minerálov zostáva nezmenený. Životnosť žiarivky je 9000 hodín. Výhodou ÚV lampy je jednoduchá montáž a minimálne nároky na údržbu. Kontrolný displej zobrazuje počet dní do konca životnosti žiarivky.

UV lampa na úpravu vody zo studne

Reverzná osmóza pre studničnú vodu

Mnohí predajcovia ponúkajú pre úpravu studničnej vody klasické reverzné osmózy. Týmto typom filtrácie studničnú vodu neupravíte na 100 %, lebo ich súčasťou nie je ÚV lampa, ktorá vodu dezinfikuje.

 

Reverzná osmóza na úpravu studničnej vody

Vodu z vašej studne zbaví všetkých neželaných organických i anorganických látok a baktérií unikátna reverzná osmóza pre studničnú vodu s ÚV lampu. Dostatočný tlak vody zabezpečíte pomocným čerpadlom, pretože mnohé domáce vodárne nemajú stály tlak.

 

Dusičnany zo studňovej vody bezpečne odstráni filtračná vložka s anexovou náplňou. Prúdením vody cez niekoľko filtrov so špeciálnymi náplňami získate dokonale čistú vodu priamo z vašej studne bez použitia škodlivých a dráždivých chemikálií.


Filtračná jednotka revernej osmózy pre studničnú vodu obsahuje tiež mineralizačný filter, ktorý obohatí vodu o minerály, ktoré potrebujeme pre správne fungovanie nášho organizmu. Filtračná jednotka reverznej osmózy je určená na úpravu vody zo studne pre jedno odberné miesto.


Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody so studne

Tvrdú vodu a vodný kameň z vašej domácnosti efektívne odstránite zmäkčovačom vody. Zmäkčovače vody sa používajú na zmäkčenie studenej, pitnej a úžitkovej vody, ktorá obsahuje vysoké hodnoty vápnika spôsobujúce tvorbu neestetických usadenín – vodného kameňa. Zmäkčovač namontujete na vstupné potrubie vody do objektu tak, aby ste zabezpečili úpravu vody pre všetky odberné miesta vo vašej domácnosti. Prístroj pre zmäkčenie vody je finančne veľmi výhodnou investíciou, pretože zamedzuje vzniku vodného kameňa, ktorý výrazne skracuje životnosť domácich spotrebičov, ktoré pracujú s vodou, práčka, žehlička, umývačka riadu, bojler, kotle, vykurovacie systémy..., znehodnocuje vodovodné potrubie, vodovodné batérie.


Prístroje pre zmäkčenie vody v našej ponuke pracujú plno automaticky a celý proces úpravy tvrdej vody na mäkkú riadi moderná automatická hlavica BNT alebo Autotrol Ge. Prevádzka

zmäkčovača nijakým spôsobom neobmedzuje používanie vody vo vašej domácnosti, pretože systém vieme nastaviť podľa vašich individuálnych potrieb. Automatická hlavica prístroja riadi aj samočistenie – regeneráciu prístroja soľným roztokom, a preto vašou jedinou úlohou je občasná kontrola soli a jej doplnenie. V zmäkčovači musí byť použitá granulovaná alebo tabletovaná soľ.


Odstranenie dusičnanov z vody

Odstránenie dusičnanov

Odstrániť dusičnany z vody vo vašej domácnosti dokážete teraz odstrániť aj sami pomocou inovatívneho prístroja pre domácu úpravu vody. Odstraňovač dusičnanov v kompaktnom prevedení funguje na rovnakom princípe ako zmäkčovače vody, ale namiesto katexovej náplne použijete anexová náplň. Pre regeneráciu prístroja – jeho samočistenie dopĺňate do soľnej nádoby tabletovanú soľ.Využívajte vo vašej domácnosti vodu, o ktorej viete, že skutočne prospieva vášmu zdraviu a šetrí vašu peňaženku.
Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový text
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2023 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody