Dusičnany vo vode

Úvod Úprava vody zo studneDusičnany vo vode

Dusičnany v pitnej vode

Neviditeľným nebezpečenstvom, ktoré na nás číha z pitnej vody, a to aj z verejných vodovodov sú dusičnany.


Dusičnany sa do vody dostávajú z dusíkatých hnojív, používaných v poľnohospodárstve, zo zvieracích fariem, alebo z poškodených potrubí a drenáží odpadových vôd zo žúmp a septikov.


Povolená prípustná hodnota dusičnanov v pitnej vode podľa ustanovenia NV SR č. 354/2006 Z.z. je pre dospelého človeka a väčšie dieťa 50mg.l-1, pre dojčatá však len 10mg.l-1.


V niektorých verejných vodovodoch je však hodnota hladiny dusičnanov 10mg.l-1 prekročená, a potom takáto voda nie je vhodná pre prípravu stravy pre dojčatá a batoľatá.


Dusičnany sami o sebe sú pre človeka málo škodlivé. Avšak po ich požití, sa v gastrointestinálnom trakte počas trávenia vplyvom baktérií v črevách, menia na toxické dusitany. Tie reagujú s hemoglobínom (červeným krvným farbivom, ktorý prenáša kyslík do tkanív a tým zabezpečuje ich okysličenie) a vzniká methemoglobín. Methemoglobín nie je schopný prenášať kyslík a tým je ohrozené normálne okysličovanie tkanív. U dojčiat môže konzumácia kontaminovanej vody dusičnanmi spôsobiť alimentárnu dojčenské methemoglobinémiu, ktorá sa prejaví sivomodrým sfarbením kože a slizníc, zvýšeným tlakom krvi, hnačkami, nechutenstvom, zvýšenou akciou srdca.


Odstránenie dusičnanov v pitnej vode nevyrieši ani jej preváranie. Tým len zaručene zlikvidujeme živé mikroorganizmy. Chemické zloženie vody ostáva nezmenené. Varom len zvýšime koncentráciu dusičnanov vo vode, keďže sa zmenší objem vody odparovaním.


Bezpečne môžeme dusičnany z vody odstrániť pomocou anexovej náplne používanej v špeciálne upravených reverzných osmózach, určených pre jedno odberné miesto, alebo pomocou kabinetných filtrov, určených pre celo-domovú úpravu.

 

Dbajte na zdravie vašich detí a používajte v domácnosti vodu bez nežiaducich škodlivých látok.

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový text
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2024 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody