Tvrdá voda

Čo je tvrdá voda a čo spôsobuje?

Tvrdou vodou nazývame vodu, ktorá obsahuje viac rozpustených solí vápnika a horčíka. Rozlišujeme prechodnú (uhličitanovú) a trvalú tvrdosť vody, ktorá je spôsobená najmä síranmi. Stála tvrdosť nevplýva na chuť vody, ani na funkčnosť zariadení. Naopak, voda s prechodnou tvrdosťou negatívne vplýva na životnosť domácich spotrebičov, vodovodných batérií a je zdrojom vodného kameňa vo vašej domácnosti. Teplé jedlá a nápoje pripravené z takejto vody získavajú inú chuť.


Na území Slovenskej republiky sa stretávame s rôznymi stupňami tvrdosti vody. Na tvrdosť vody vplýva typ pôdy i ročné obdobia. Voda pochádzajúca z málo rozpustných vrstiev hornín a z oblastí bohatých na zrážky je mäkká. Voda v oblastiach chudobných na zrážky je tvrdšia. Veľmi tvrdá voda pochádza z oblastí bohatých na vápenec a sadrovec.Mapa tvrdosti vody SR

poznámka:1mmol/l = 5,6077 dH (dH=stupeň nemecký - jednotka merania tvrdosti vody)

Vznik tvrdej vody

Kvapky dažďa vo vzduchu reagujú s oxidom uhličitým a vzniká kyselina uhličitá (H2O + CO2 ----H2CO). Keď zriedený roztok kyseliny uhličitej preteká pôdou, ktorej súčasťou je vápenec alebo krieda, nastáva chemická reakcia kyseliny uhličitej obsiahnutej vo vode s uhličitanom vápenatým a vzniká hydrogenuhličitan vápenatý. Hydrogenuhličitan vápenatý je vo vode rozpustný a jeho prítomnosť spôsobuje tvrdosť vody.


Tvrdosť vody sa znižuje jej varením, ale výsledkom je vznik uhličitanu vápenatého, ktorý sa následne usádza ako tzv. vodný kameň. Ten je hlavnou príčinou, že jeho nánosy znižujú výkonnosť a v konečnom dôsledku i životnosť ohrievacích špirál, vykurovacích potrubí a rôznych domácich spotrebičov, ako varnej kanvice, práčky, žehličky, bojlera...

Čo spôsobuje tvrdá voda?

  • poškodenie spotrebičov – pračka, umývačka riadu, bojler, varná kanvica, kotol a pod.
  • zanášanie potrubia – hlavne potrubie s teplou vodou
  • usadeniny v sprchových ružiciach, sitkách a častiach vodovodných batérií
  • zvyšuje spotrebu pracích prostriedkov a mydla
  • zhoršuje senzorické vlastnosti vody
  • ťažko odstrániteľné usadeniny (biele mapy) na sanitárnej keramike a sprchovacích kútoch a pod.
  • vytvára veľmi dobré prostredie pre rast baktérií, hlavne baktérie legionela.

Vodný kameň čo spôsobujeI keď tvrdá voda chutí lepšie ako mäkká a rozpustné látky v nej taktiež pomáhajú produkovať tvrdé kosti a zuby, jej používanie v domácnosti sprevádza tvorba vodného kameňa. Vodný kameň má negatívny dopad na funkčnosť a celkovú životnosť domácich spotrebičov, znižuje sa ich výkon, častejšia sa kazia. Nánosy vodného kameňa na

príklad na vykurovacích telesách postupne zvyšujú spotrebu elektrickej energie.


Pri odstraňovaní neestetických usadenín vo vašej kúpeľni i kuchyni, musíte vynaložiť veľa námahy, ale tiež peniaze na kúpu agresívnych čistiacich prostriedkov na odstránenie vodného kameňa. V tvrdej vode pracie prostriedky, ale i kozmetické prípravky menej penia, a tak ich spotrebujete oveľa viac.

Získajte lacno a jednoducho mäkkú vodu

Opakujúce sa problémy spojené s tvorbou usadenín a vodného kameňa v dôsledku vysokej tvrdosti vody dokážete vyriešiť vo vašej domácnosti veľmi účinne a lacno špeciálnym zariadením na zmäkčenie vody. Zmenou tvrdej vody na mäkkú dokážete vo vašom domácom rozpočte ušetriť množstvo finančných prostriedkov.

 

 

Kontaktný formulár

znakov do konca.
Nový text
antiSpam [nový kód]
Copyright 2015 - 2023 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody