Naša práca

Úvod Referencie

Úprava vody Vysoká pri Morave

Úprava vody systémom Water Boss 700 a UV lampa

Úprava vody Nimnica

Systém Water Boss 700 a douprava vody reverznou osmózou

Úprava vody Považská Bystrica

Zmäkčovač vody Work 18

Úprava vody Kvetoslavov

Zmäkčovač vody Work 18 a UV lampa 12 GPM

Úprava vody Trenčianské Mitice

Systém Water Boss 700 , odstránenie tvrdosti, železa a mangánu

Úprava vody Domaniža

Systém BNT 30 Ecomix A , odstránenie tvrdosti, železa a mangánu

Uprava vody Bratislava

Zmäkčovač vody BNT 30

Úprava vody Velký Biel

Odstránenie vysokej tvrdosti vody a doúprava reverznou osmózou

Zákazník nás oslovil s požiadavkou odstránenia vysokej tvrdosti vody , ktorá dosahovala až 42o dH. Voda ďalej obsahovala mokroorganizmy, ktoré sme sa rozhodli odstrániť kuchynským filtrom Morion B. Pre nedostatok miesta v rod. dome bol zmäkčovač namontovaný vo vodomernej šachte.

Odstránenie tvrdosti vody Bernolákovo

Zmäkčovač vody Work 18

Úprava vody ČS OMV Lubotice (Prešov)

Odstránenie tvrdosti vody, železa ,mangánu a amoniaku prístrojom BNT 30 Ecomix A na čerpacej stanici OMV Lubotice.

Montáž zmäkčovača Považská Teplá

Odstránenie tvrdosti vody v domácosti pomocou zmäkčovača BNT 18.

Odstránenie mangánu ,železa, baktérií Námestovo

Odstánenie železa a mangánu. Mangán bol prekročený až 100 násobne a železo 50 násobne. Pri uvedených hodnotách musela byť použitá oxidácia za pomoci oxidačného činidla.

Odstránenie tvrdosti ,dusičnanov a baktérií

Trenčin

Ecomix 50L + piesková filtrácia

Beluša

Ecomix 50L + dávkovacie čerpadlo chlóru

Domaniža

Copyright 2015 - 2023 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody