Vodné filtre

Úvod Vodné filtre

Mechanická filtrácia:

- mechanické vodné filtre sú vysoko účinné pri zlepšovaní chuti pitnej vody, odstránení zápachu, chlóru, ťažkých kovov a dokážu zbaviť vodu mikroznečisteniu pesticídmi alebo organickými látkami rozpustnými vo vode. Zachytávajú mechanické nečistoty, ako napríklad piesok, kal, hrdza z potrubia...

 

Reverzná osmóza:

- reverzná osmóza ( kuchynský vodný filter ) umožňuje filtráciu molekúl vody. Základom sú bunky živých organizmov, ktoré sú obalené polopriepustnými membránami, vďaka ktorým systémy reverzných osmóz odstraňujú veľkú škálu nečistôt ( arzén, azbest, herbicídy, pesticídy, baktérie, vírusy, dusičnany, radón ). Reverzná osmóza taktiež zabezpečuje zmäkčenie tvrdej vody, čím odstraňuje problematiku vodného kameňa.

 

Zmäkčovače vody

- naše zmäkčovače vody sú veľmi výkonné samostatne fungujúce systémy, ktoré dokážu zmäkčiť pri určitých podmienkach viac ako 15000l vody. Sú schopné zabezpečiť zmäkčenú vodu kedykoľvek. Obsahujú veľký zásobník soli ( soľanka ), majú hlavicu, ktorá je riadená riadiacou jednotkou. Naše zmäkčovače patria do skupiny kabinetných vodných filtrov, nakoľko iontomenič je uložený v soľanke, ktorá tvorí obal filtra. Sú vhodné pre rodinné domy, priemyselné objekty, bytové domy. Vhodné miesto na inštaláciu je garáž, kotolňa, pivnice...

Copyright 2015 - 2017 © Zmäkčovače vody,reverzná osmóza,úprava vody